Coronamaatregelen

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er richtlijnen van toepassing op uw bezoek aan De Hannebroeck. In het belang van onze medewerkers en andere gasten verzoeken wij u vriendelijk deze richtlijnen te respecteren.

Ingang/uitgang:
Ingang is verplaatst naar de zijkant van het gebouw bij het terras. Uitgang via ‘t Wagenhuys. Gasten met een gereserveerde tafel binnen kunnen via de voordeur het restaurant binnengaan en langs deze weg na afloop ook weer vertrekken.

Reserveren:
a. U kunt een reservering maken voor een tafel binnen via ons telefoonnummer 0161 – 41 14 58 (bereikbaar tijdens openingsuren).
b. Op het terras en in ‘t Wagenhuys kunt u geen tafel reserveren.

Richtlijnen voor gasten:
1. Bij aankomst vindt een controlegesprek plaats.
Blijf thuis als u verkouden bent of griepklachten hebt.

2. Bij aankomst reinigt iedereen zijn/haar handen.

3. Wij zullen aangeven aan welke tafel u kunt plaatsnemen.
Op het terras mag u alleen zitten, niet staan.
Het is niet toegestaan of tafels of stoelen te verplaatsen.

4. Groepjes van 3 personen of meer, die geen gezamenlijk huishouden vormen, dienen op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten.

5. Om zoveel mogelijk afstand te bewaren, zullen onze medewerkers de drankjes en gerechten vanaf 1 zijde van de tafel serveren.

6. Houd 1,5 meter afstand.

7 . Wanneer u zich niet houdt aan de geldende richtlijnen, kunnen wij u de toegang tot De Hannebroeck ontzeggen.