Coronamaatregelen

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er richtlijnen van toepassing op uw bezoek aan De Hannebroeck. In het belang van onze medewerkers en andere gasten verzoeken wij u vriendelijk deze richtlijnen te respecteren.

Reserveren:
a. U kunt een reservering maken voor een tafel binnen via ons telefoonnummer 0161 – 41 14 58 (bereikbaar tijdens openingsuren).
b. Op het terras en in ‘t Wagenhuys kunt u geen tafel vooraf reserveren.

Richtlijnen voor gasten:
1. Bij aankomst vindt een controlegesprek plaats. Wanneer u verkouden bent of griepklachten hebt, blijft u dan thuis.

2. Wij vragen u om uw contactgegevens (naam en telefoonnummer of e-mail adres) te noteren voor een eventueel bron- en contactonderzoek.

3. Bij aankomst reinigt iedereen zijn/haar handen.

4. Wij zullen aangeven aan welke tafel u kunt plaatsnemen.
Binnen en op het terras mag u alleen zitten, niet staan.
Het is NIET toegestaan of tafels of stoelen te verplaatsen.

5. Groepjes van 3 personen of meer, die geen gezamenlijk huishouden vormen, dienen op 1,5 meter afstand van elkaar te zitten.

6. Jongeren onder de 18 jaar hoeven in een groep onderling geen 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Zij moeten wel 1,5 meter afstand bewaren tot anderen van 18 jaar of ouder. ID-check op leeftijd is vereist.

7 . Wanneer u zich niet houdt aan de geldende richtlijnen, kunnen wij u de toegang tot De Hannebroeck ontzeggen.

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE.
HOUD 1,5 METER AFSTAND !